დენდრობიუმი

  • Orchid Nursery Dendrobium Officinale

    Orchid Nursery Dendrobium Officinale

    Dendrobium officinale, ასევე ცნობილი როგორც Dendrobium officinale Kimura et Migo და Yunnan officinale, ეკუთვნის Dendrobium of Orchidaceae-ს.ღერო სწორმდგომია, ცილინდრული, ფოთლის ორი მწკრივით, ქაღალდისებრი, წაგრძელებული, ნემსისებრი და ღეროები ხშირად გამოდის ძველი ღეროს ზედა ნაწილიდან ჩამოცვენილი ფოთლებით, 2-3 ყვავილით.